Mezi nejčastější důvody, pro které musí být provedena mastektomie prsu, patří zhoubná nádorová onemocnění. Toto onemocnění je pro ženy vždy velmi náročné. A to jak fyzicky, tak i psychicky. Ženy se cítí méně přitažlivé a propadají různým depresím. Rekonstrukce prsu je nadějí pro všechny ženy, které prodělaly tuhle zákeřnou nemoc, že budou vypadat opět jako předtím.

Způsob rekonstrukce prsu se odvíjí od radikality operace. Cílem rekonstrukce je náhrada veškeré chybějící tkáně. Při rekonstrukce prsou dochází k náhradě kůže, rekonstrukci tvaru prsu, rekonstrukci dvorce a bradavky a korekce symetrie případnou modelací druhé strany.

V případě, že se provádí rekonstrukce celého prsu po mastektomii, používá se kombinace implantátů (cizích materiálů) a autologní tkáně.

Dochází-li k rekonstrukci prsu pomoc cizích materiálů, nejvíce se využívají silikonové implantáty, které jsou plněné gelem či solným roztokem. Jednoduché použití těchto implantátů je možné jen u menších prsů, které nejeví známky poklesu.

V případě, že byl chirurgický zákrok náročnější a radikálnější, tzv. že není dostatek kůže a nemůžeme použít implantát, je zapotřebí připravit lůžko pro silikonovou protézu pomocí tkáňové expanze. Tato metoda se používá u pacientek, které mají dobrou kvalitu kůže, ale mají ji málo. Tkáňový sval je nutné uložit pod velký prsní sval, který se postupně plní a během 3 měsíců se dosáhne požadovaného objemu. Teprve pak je možné vložit implantát.

Samostatné použití autologní tkáně k rekonstrukci prsou mají jednu velkou přednost. A tou je, že nemusíme používat tuto tkáň v kombinací s implantátem. Nevýhodou je naopak náročnost a dlouhá doba operace. Autologní tkáň se získává s přední stěny břišní.

K rekonstrukci prsou je možné použít kombinaci obou výše zmíněných metod. Tato metoda je v praxi nejběžnější. Uplatňuje se tam, kde je nedostatek kůže a její kvalita neumožní jednoduché použití implantátu. Jako autologní tkáň se použije kožní lalok, kterým se doplní a zvětší nedostatečný kožní kryt jeho přední strany. Získáme prostor pro implantát, která následně umístíme pod velký prsní sval. Po uplynutí 3 měsíců se může přejít k rekonstrukci dvorce a bradavky.