Kosmetické vady prsů můžeme rozdělovat na vrozené a získané v průběhu života. O obou typech vad si povíme více.

Vrozené vady prsou se nejčastěji začínají projevovat v období dospívání. Není však žádnou výjimkou, že se s nimi můžeme setkat také v pozdějším věku. Dochází k nim zejména v důsledku gravidity či při onemocnění prsních žláz. Tyto vady mohou velice silně narušit psychiku ženy.

Mezi vrozené vady prsů patří zejména amastie, což je vlastně situace, kdy ženě chybí jedno nebo obě prsa. Další vadou je nedokonalý vývoj prsu a bradavky, který je vrozeně podmíněný. Tato vada je často označována jako hypoplazie či mikromastie. Mléčná žláza postupem života ženy prochází celou celou řadou změn. A to jak ve tvaru, velikosti tak i funkci nebo konzistenci. Vše je závislé zejména na menstruačním cyklu či graviditě.

K vývojovým vadám se řadí hypertrofie prsů, asymetrie prsů nebo vpáčení prsní bradavky. Vpáčené prsní bradavky patří ke kosmetickým vadám a také znesnadňují sání mléka při kojení. Asymetrie prsů vzniká při hypoplázii, kdy se jedno prso vyvíjí běžným způsobem a druhé nikoliv. Hypertrofie je nadměrné zvětšení prsů.

Druhým typem kosmetických vad prsou, jsou vady získané. Ty se projevují až v postpubertálním věku. Mezi tyto vady patří získaná hypoplázie či atrofie prsních žláz. Získaná hypoplázie vzniká již v raném dětství, kdy může dojít k poškozením zárodku žlázy. K vývoji žláz může bránit zjizvená kůže prsní krajiny po popálení nebo třeba nějaký chirurgický zákrok. Tyto podněty mohou bránit přirozenému vývoji žláz nebo prs deformují a způsobují atypické uložení dvorce a bradavek. Opačný problém hypoplázie způsobuje hypertrofie, čili zvětšení prsů. Při této nemoci velikost poprsí neodpovídá váze a velikosti ženy. Při této nemoci mohou prsa dosahovat až úrovně pupíku. Atrofie prsních žláz je často označována za zmenšení prsní žlázy. K jejímu zmenšení může dojít různými způsoby. Na okraj zmiňme třeba kojení, při velkém váhovém úbytku nebo při různých gynekologických onemocněních. Vada v tomto případě, postihne oba prsy.